Welkom op de website van Stichting Kitoko


Mededeling vanuit het bestuur:
De stichting Kitoko heeft zich sinds 2006 ingezet voor financiering van het onderwijs aan de school in de hoofdstad van Congo waar dominee Tshisumpa straatkinderen opvangt, onderdak en onderwijs regelt en probeert ze weer terug te brengen naar familie.

De verantwoording van deze steun werd verkregen via Mieke Rang, die wekelijks telefonisch contact had met ds. Tshisumpa en zo mogelijk ieder jaar ter plekke ging kijken.

De hulpactie kan worden beëindigd omdat naar wij begrijpen het Centre en de school zich zelf bedruipen en daarmee onafhankelijk zijn geworden. Dit is steeds ook het doel geweest. Kitoko zal dit schoolseizoen (2016-2017) nog de benodigde gelden overmaken en daarna stoppen. Ook van Mieke Rang vernemen wij dat zij en haar stichting de ondersteuning stopt.

De eerste contacten tussen ds. Tshisumpa en de Fonteinkerk zijn eind jaren '90 ontstaan. Kerken in Steenwijk, Katwijk, Driebergen en Amersfoort hebben sindsdien regelmatig of incidenteel, direct of via verschillende stichtingen steun aan zijn doelstelling, werkzaamheden en projecten gegeven. Sindsdien is heel veel bereikt:
- Er is nu een tehuis met capaciteit voor 120 tot 200 kinderen.
- Het tehuis beschikt nu over goede toilet-, water- en stroomvoorziening.
- In de loop van de afgelopen periode zijn bijna 4.000 kinderen van de straat of uit de gevangenis gehaald. En na een periode van herstel met familie herenigd voor een terugkeer naar de maatschappij. Dankzij goede nazorg en controle door sociaal-juridische medewerkers c.q. justitie is het percentage terugval laag. Inmiddels zijn heel wat oud-pupillen goed terecht gekomen, hetzij in het hoger onderwijs, hetzij op de arbeidsmarkt met een eigen bedrijfje.
- Het onderwijs op het terrein omvat primair-, secundair- en vakonderwijs. Dit staat sinds enige jaren ook open voor leerlingen uit de omgeving. In totaal volgen nu ongeveer 600 kinderen hier onderwijs. Elk schooljaar halen de meeste examenkandidaten hun diploma's.

Stichting Kitoko heeft de intentie om zich op te heffen en de resterende gelden ter beschikking te stellen aan Mikondo die een soortgelijk project in Congo ondersteunt (www.mikondo.nl). Wij vragen uw begrip voor dit besluit en danken U voor uw soms jarenlange steun voor dit onderwijs project.


KvK nr: 30205076
RSIN nr: 8146.36.652

De Stichting is
per 1 oktober 2017 is ontbonden en uitgeschreven. Bovenstaande nrs kunt nog gebruiken voor uw aangifte.


Ontworpen met Rapidweaver door Dirk Vermeulen, op basis van het thema 'Infinite R'.