Jaarverslagen


De stichting brengt elk jaar verslag uit aan haar donateurs. Dit is enerzijds een financieel verslag van het afgelopen boekjaar. Anderzijds betreft dit een inhoudelijk verslag van de activiteiten en de beleidsvoornemens voor de komende periode. Op deze pagina kunt u deze jaarverslagen/nieuwsbrieven downloaden en inzien.

KvK nr: 30205076
RSIN nr: 8146.36.652

De Stichting is
per 1 oktober 2017 is ontbonden en uitgeschreven. Bovenstaande nrs kunt nog gebruiken voor uw aangifte.


Ontworpen met Rapidweaver door Dirk Vermeulen, op basis van het thema 'Infinite R'.