Stichting Kitoko


In de oprichtingsakte staat dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door 1. het verstrekken van beurzen en 2. het werven van fondsen.

Het lag aanvankelijk in de bedoeling om enkele van de kinderen een beurs te verstrekken. In de loop van 2006 is in overleg met Pasteur Tshisumpa Tshiakatumba besloten om zoveel mogelijk kinderen onderwijs te geven. Het bestuur heeft daarom besloten om zich te richten op het voorzien in mogelijkheden voor onderwijs op het terrein van het kindertehuis Centre Psycho-Social Révérend TSHISUMPA te Kinkole. Daarbij gaat het om uiteindelijk te kunnen voorzien in de drie “L”‘s:
  • Leerkrachten;
  • Leermiddelen;
  • Leslokalen.
Het kindertehuis Centre Psycho-Social Révérend TSHISUMPA te Kinkole richt zich op de opvang van straatkinderen van Kinshasa en kinderen die uit verschillende gevangenissen kunnen worden „bevrijd”. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze kinderen de rest van hun kindertijd in het tehuis doorbrengen. De staf van het tehuis gaat, na gesprekken met de kinderen, op zoek naar familie. Op deze wijze zijn sinds de oprichting 1035 kinderen met hun familie elders in Congo herenigd. De meeste kinderen verblijven zo ongeveer 30 maanden in het Centre. Een enkeling blijft tot de volwassenheid.

Stichting Kitoko is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Dat betekent dat donateurs en sponsors hun gift fiscaal mogen aftrekken. Als u op het logo hiernaast klik komt u op onze pagina bij Geef.nl en ziet u dat stichting Kitoko voldoet aan nieuwe regels voor transparantie van de Fiscus.

KvK nr: 30205076
RSIN nr: 8146.36.652

De Stichting is
per 1 oktober 2017 is ontbonden en uitgeschreven. Bovenstaande nrs kunt nog gebruiken voor uw aangifte.


Ontworpen met Rapidweaver door Dirk Vermeulen, op basis van het thema 'Infinite R'.