Een schoolspeelplaats is niet zomaar een speelplaats

Stacks Image 3
Vaak wordt de vergissing gemaakt dat de schoolspeelplaats hetzelfde is als elke andere speelplaats. Dat lijkt misschien zo, maar er zijn grote verschillen. Die hebben te maken met de gebruiksdruk en de intensiteit van het gebruik. Om dat duidelijk te maken eerst iets over het gebruik van een gemiddelde speelplaats ergens in het land.

Gebruik op gewone openbare speelplaatsen


Een gewone openbare speelplaats wordt hoofdzakelijk op de speeltijden gebruikt. Dat zijn de momenten dat er geen school is. Dit is op doordeweekse dagen zo na 15.30u, op woensdagmiddag en in het weekeind de hele dag. Als je op zo'n speelplaats 100 dagen een keer kijkt wordt hij tussen de 25 en de 45 keer gebruikt. De de andere 75 - 55 momenten is hij leeg, ongebruikt dus. Op jaarbasis zijn er dus ongeveer 125 dagen dat er gebruik is. Het gemiddeld aantal gebruikers per keer dat er gebruik is ligt op 3 tot 5 kinderen. Natuurlijk als je langer blijft zitten zie je een zekere mate van doorstroming: kinderen komen en gaan. Aangenomen wordt dat dit komt op een factor van ongeveer 4. Op jaarbasis zijn dat ongeveer 2000 bezoeken.

Gebruik op drukke openbare speelplaatsen

Er zijn natuurlijk ook druk gebruikte openbare speelplaatsen. Je praat dan over 80% gebruik bij 100 keer kijken. Per keer dat er gebruik is zie je gemiddeld 8 tot 16 gebruikers. Op jaarbasis zijn dat 12.000 tot 20.000 bezoeken.

Gebruik van de schoolspeelplaats

Een schooljaar zonder vakanties heeft 210 dagen. Elke dag is het schoolplein in gebruik op minstens 4 momenten:
  1. in de ochtend bij het aankomen
  2. de speelpauze
  3. tussen de middag
  4. in de middag bij het uitgaan
Elk gebruiksmoment telt mee als bezoek. Op een school met 300 leerlingen zijn er dus elke dag 1200 speelbezoeken aan de schoolspeelplaats. Op jaarbasis zijn dat 252.000 bezoeken. Dat is dus 10x intensiever dan een druk gebruikte openbare speelplaats.
Verder moet meegewogen worden dat de gebruiksdruk per keer vele malen hoger is dan op een openbare speelplaats. Bij het observatie-onderzoek in Diemen (2009) was de grootste groep die tegelijkertijd gebruik maakte van één openbare speelplek 20 kinderen groot. Soms zien we op heel druk gebruikte openbare speelplaatsen wel eens 80 jeugdigen tegelijkertijd. Het gebruik op een schoolspeelplaats voor 300 kinderen is dus 4 tot 15 keer intensiever per keer dan op een openbare speelplaats. De toestellen slijten daarom ook navenant sneller.

Eisen voor de schoolspeelplaats


Als je wilt dat elk kind voldoende aan zijn eigen spel toekomt op de speelplaats, stellen veel kinderen tegelijkertijd op de speelplaats dus extra eisen. Goed vooruitdenken, indelen, zoneren en ontwerpen is dan extra belangrijk. Op de volgende pagina gaat de schoolpleindokter hier wat dieper op in.