Een plein voor de ouders

Ouders willen voor hun kinderen een kwalitatief goede school. Iedere school geeft aandacht aan het zo zorgvuldig mogelijk aanbieden van kennis en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Zowel bij het opdoen van kennis als bij persoonlijke ontwikkeling speelt het schoolplein een rol. Een goed schoolplein biedt mogelijkheden om samen te spelen, regels te verzinnen en na te leven en om grenzen te leren kennen. Daarnaast kan een schoolplein ruimte bieden om kinderen te onderwijzen en om te sporten.

Ouders kunnen een grote rol spelen bij het tot stand komen van een nieuw schoolplein. In het ouderbestand zijn vaak ouders aanwezig met een bedrijf dat speeltoestellen, groen of bestrating levert. Er zijn ouders die een kunstwerk kunnen maken met kinderen of er zijn ouders die bij willen dragen aan het inzamelen van geld. Door met alle betrokkenen (ouders, docenten, kinderen, buurt, gemeente, …) samen te werken aan de inrichting van het schoolplein en verantwoordelijkheid te delen neemt de kwaliteit van ontwerp, inrichting en onderhoud toe.