Een speelplein voor de kinderen

Het speelplein bij een school is voor kinderen de plek om informeel samen te komen. Hier gelden andere regels dan binnen het schoolgebouw. Regels die door kinderen onderling grotendeels worden opgesteld. Om kinderen te stimuleren in hun spel, is het van belang dat het plein uitdagend en prikkelend is ingericht.

Een goed schoolplein heeft speelmogelijkheden voor ieder kind. Er kan rustig gespeeld en gezeten worden, er kan gesport worden, geklommen, verstopt, gepraat en teruggetrokken. Er is ruimte om regelspelletjes te spelen of om je fantasie de vrije loop te laten.

Door ruimte te bieden voor de verschillende typen van spel leren kinderen conflicten hanteren, samen spelen, rekening houden met elkaar en te luisteren naar anderen.