Welkom bij de schoolpleindokter!

Stacks Image 0
Schoolpleindokter is de website die u ondersteunt bij het maken van keuzes voor het inrichten van het schoolplein of de buitenruimte bij kinderdagverblijf, peuterspeelplaats of buitenschoolse opvang. De site biedt handvatten aan schoolbesturen, aan gemeenten en aan ouders voor het bespreken van mogelijkheden voor het bruikbaar maken van de buitenruimte voor alle kinderen.

De schoolpleindokter is een initiatief van Stichting SPEELRUIMTE en OBB Ingenieursbureau.

Deze website is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd nog worden aangevuld en gewijzigd.