Een schoolplein voor de school

Voor de school is het speelplein een visitekaartje. Door het schoolplein herkenbaar, bespeelbaar en uitnodigend in te richten kan de visie van de school uitgedragen worden. Een inrichting van het schoolplein die aansluit op de missie van de school, geeft een buitenstaander een beeld van waar de school voor staat. De naamgeving van de school kan als thema worden verbeeld. Een mooi, verzorgd en uitdagend speelplein is bovendien aantrekkelijk en straalt het kwaliteit en zorg uit.

Een goed ingericht schoolplein draagt daarnaast bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Buitenruimte bij een school is in de eerste plaats bedoeld om te spelen. Kinderen kunnen hier zelf hun tijd indelen en zelf bepalen wat ze doen. Maar spelen is leren: Door kinderen de juiste spelmogelijkheden aan te bieden doen ze nieuwe kennis op en leren ze conflicten te hanteren. Spelen roept vragen op en daagt kinderen uit. Een goed ingericht speelplein sluit aan op het onderwijs ‘binnen’.