Een kristallisatiepunt voor spelen en ontmoeten

Een toegankelijke schoolspeelplaats in de buurt geeft mogelijkheid aan álle kinderen om te spelen. Ook kinderen die (nog) niet naar school gaan kunnen er samen komen. Daarnaast is de speelplaats een herkenbare ontmoetingsplek: Het is duidelijk voor kinderen dat zij hier welkom zijn en mogen spelen.

Omdat een schoolplein een duidelijke kinderplek is kunnen ouders afspraken maken met hun kind: Je mag spelen tussen het huis en het plein, of: Je mag na schooltijd een uur op het plein spelen.

Tot slot heeft een schoolplein dat op de juiste manier is ingericht altijd een buurtfunctie. Een goed ingericht speelplein heeft voldoende vrije ruimte om te rennen en te bewegen, en daardoor ook om buurtbijeenkomsten te houden en elkaar – volwassenen en kinderen – te ontmoeten.