Regelgeving voor de schoolspeelplaats

Stacks Image 2
In vroeger jaren was er bijzonder veel en gedetailleerde regelgeving voor het schoolplein. Zo was er bijvoorbeeld bepaald dat er voor de onderbouw een zandbak moest zijn van 25m2. En er moest een hek aanwezig van 100m' zijn om de speelplaats van de kleuters te scheiden van die van de oudere kinderen. Verder werd er ook van alles geregeld ten aanzien van de grootte van de kavel, mede in relatie tot de keuze: alles in één laag bouwen of in verdiepingen. Tegenwoordig lijkt er niets meer geregeld. Vaak zijn scholen op zoek naar regels en houvast. Deze wordt niet makkelijk gevonden. De pagina's in dit onderdeel geven een overzicht van de huidige stand van zaken in de regelgeving.