Op deze plaats komt een voorbeeld van de Fridtjof Nansenschool. Na een bezoek van Schoolpleindokters Jaap Bros en Mijke Zengerink in het voorjaar van 2009 heeft deze school het plein samen met ouders en leveranciers opnieuw ingericht.
Stacks Image 330